حمیدرسایی

37
خورنا: علیزاده طباطبائی با اشاره به بررسی پرونده شکایت مهدی هاشمی از حمیدرسایی گفت: این دادگاه هنوز نتیجه بررسی‌ها درباره پرونده رسایی را اعلام نکرده است.محمود علیزاده طباطبائی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده شکایت…