حمیدرسایی

خورنا: علیزاده طباطبائی با اشاره به بررسی پرونده شکایت مهدی هاشمی از حمیدرسایی گفت: این دادگاه هنوز نتیجه بررسی‌ها درباره پرونده رسایی را اعلام نکرده است.محمود علیزاده طباطبائی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده شکایت مهدی هاشمی از حمید رسایی و مراحل رسیدگی به آن، گفت: این پرونده هنوز در دادگاه ویژه روحانیت در حال…