حميد حنظل عيداني

37
خورنا: عضو شوراي اسلامي شهر آبادان گفت: آبادان امروزي نياز به خلق حماسه اقتصادي دارد. حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: پذیرفتن مسوولیت در نظام اسلامی از تکالیف الهی به بندگان صالح است و خدمت بی‌منت،…
37
خورنا: عضو شوراي اسلامي شهر آبادان گفت: مسقف کردن كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي در آبادان غير كارشناسي است و تصميمات غيركارشناسي به شهروندان آسيب مي‌رساند. حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تلاش براي حفظ و…