حمل سلاح توسط نماینده مجلس

: روزنامه آرمان نوشت:برابری انسان‌ها در مقابل امتیازات و حمایت‌های قانون از جمله اصولی است که از ارکان اصلی قانون اساسی کشورهایی محسوب می‌شود که در آن مردم انتخاب کنندگان اصلی هستند و به عبارتی جمهوریت سرلوحه کار قدرت سیاسی در این کشورها قرار گرفته است. اما به سبب بعضی مصالح در برخی سمت‌ها ممکن است قوانین…