حمله به کابینه روحانی

37
خرونا-عبدالرضا کنی: افراطی ها خط و نشان کشیدند؛ اعتدال گراها دعوت به صبر و تامل کردند؛ اصولگرایان و اصلاح طلبان هر آنچه در چنته داشتند به میدان آوردند تا بالاخره از کابینه یازدهم رونمایی شد. حالا تازه…