حمله به قالیباف

37
خورنا: سایت آوای زاگرس نوشت: ضارب شناسایی شده است و در مکان مصلی محل سخنرانی قالیباف تحت تعقیب ماموران می باشد. گویا میان حاضران و استقبال کنندگان و محافظان قالیباف درگیری لفظی و سپس زد…