حمایت نمایندگان خوزستان از طرح انتقال آب

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس گفت : چندی پیش هر 18 نماینده استان به علت انتقال آب کارون به صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. به گزارش خورنا، سید شریف حسینی اظهار کرد: مردم استان باید کاری کنند که ما بتوانیم از مسیر قانونی کار را دنبال کنیم. چرا که بعضی‌ها در این بین به فکر سوء‌استفاده…