حمایت مناطق نفت خیز جنوب از زنگنه

خورنا: بهمنی مدیرعامل سابق شرکت ملی حفایر با بیان اینکه در دوران وزارت زنگنه از کار برکنار شدم اما امروز معتقدم که دوران طلایی صنعت نفت در دوران وزارت زنگنه رقم خورد، اعلام کرد: تمامی مشکلات فعلی صنعت نفت از زمان حضور سیدمسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت شدت و افزایش یافت. حیدر بهمنی…