حمایت زیباکلام از ولایتی

خورنا: صادق زیباکلام: دلم مي‌خواست مي‌توانستم بنويسم كه برنده مناظره ديروز دكتر حسن روحاني و در جايگاه بعدي دكتر محمدرضا عارف مي‌بودند. اما اين‌گونه نشد. از نظر من يكي از پيروزهاي مناظره ديروز از قضاي روزگار دكتر علي‌اكبر ولايتي شد. پيروزي او نه به واسطه اتخاذ مواضع خيلي مردمگرايانه، اصلاح‌طلبانه يا دادن وعده‌هاي دموكراتيك و ايجاد تغييرات…