حمایت زهرا مصطفوی از روحانی

خورنا: بیانیه شماره یک جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، به دبیرکلی سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی، دختر گرامی حضرت امام خمینی (قدس سره) پیرامون یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم انتخابات، یکی از اساسی ترین نمادهای مردم سالاری دینی و مهم ترین محل برای حل منازعات…