حمایت از کارون

خورنا: چهارمین زنجیره انسانی مردم خوزستان در حمایت از کارون و در اعتراض به اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد عصر امروز جمعه با حضور صدها نفر از مردم این شهر درساحل رود کارون برگزار شد. در این مراسم نمادین که با حضور هزاران نفر از زنان، مردان و جوانان خوزستان برگزار شد، جامعه هنری استان…