حمایت از وزیر پیشنهادی نفت

خورنا: دولت تدبیر و امید، بعد روز تحلیف با اقدامی که دور از انتظار نبود، برای ایجاد بسترلازم جهت تحقق وعده های که به مردم داد،نسبت به معرفی وزیران خود اقدام کرد .کاری پسندیده و شایسته که تحسین همه دلسوزان نظام را در پی داشت. اما دوستانی که به واسطه حق انتخاب مردم، فرصت خدمت گذاری…