حمایت از هموطنان کرد کوبانی

سرپرست حوزه خبری خورنا در اندیمشک خواستار شد

خورنا : محمدامین جمشیدی ( سر پرست حوزه ی خبری خبر گزاری خورنا در شهرستان اندیمشک ) در یاداشتی ضمن واکنش به اتفاقات اخیر منطقه، با انتقاد از سکوت مجامع حقوق بشری در واکنش به کشتار هموطنان و هم رزمان کرد در کوبانی ،انقلاب اسلامی را یک باور مشترک در منطقه دانست و حجمه های اخیر علیه منطقه را…