حمایت از سرمایه گذاری در ماهشهر

خورنا – اشاره: حسین عیسی زاده متولد سال 1353 دارای تحصلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی است. وی از سال 1390 به مدیریت اداره صنعت معدن و تجارت بندر ماهشهر منصوب گردید. عیسی زاده سابقه 14 سال فعالیت در حوزه صنعت معدن و بازرگانی را دارد.