حمایت از زنگنه

خورنا: دولت تدبیر و امید، بعد روز تحلیف با اقدامی که دور از انتظار نبود، برای ایجاد بسترلازم جهت تحقق وعده های که به مردم داد،نسبت به معرفی وزیران خود اقدام کرد .کاری پسندیده و شایسته که تحسین همه دلسوزان نظام را در پی داشت. اما دوستانی که به واسطه حق انتخاب مردم، فرصت خدمت گذاری…
خورنا: بهمنی مدیرعامل سابق شرکت ملی حفایر با بیان اینکه در دوران وزارت زنگنه از کار برکنار شدم اما امروز معتقدم که دوران طلایی صنعت نفت در دوران وزارت زنگنه رقم خورد، اعلام کرد: تمامی مشکلات فعلی صنعت نفت از زمان حضور سیدمسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت شدت و افزایش یافت. حیدر بهمنی…