حمایت از روحانی بندرماهشهر

37
خورنا: دکتر شیروی در حمایت از حسن روحانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خورنا، دکتر شیروی در حمایت از حسن روحانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بندرماهشهر سخنرانی خواهد کرد.