حمایت از تولیدات علمی خوزستان

37
خورنا: معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات علمی گفت: دولت در این زمینه برنامه های خوبی دارد و حمایت از تولیدات علمی از جمله برنامه های دولت است. علی…