حمایت از تولیدات علمی خوزستان

خورنا: معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات علمی گفت: دولت در این زمینه برنامه های خوبی دارد و حمایت از تولیدات علمی از جمله برنامه های دولت است. علی عماد در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خوزستان که لحظاتی پیش در محل دائمی نمایشگاه های بین…