حلال احمر هندیجان

37
خورنا: رئیس حلال احمر هندیجان گفت: پروژه داوطلبی مهرورزان آسمانی در هندیجان اجرا میشود. عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا در هندیجان اظهار داشت: پروژه داوطلبی مهرورزان آسمانی…