حقوق

خورنا: برخی از کاربران سرویس مشکلات مردم که پیداست همکاران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی اهواز هستند، بارها درباره وضعیت نابسامان حقوق و مزایای دریافتی خود انتقاد کرده اند و نوشته اند که چرا وضعیت آنها تغییر نمی کند. پیامبر خدا(ص): «یقولُ اللّه ُ عَزَّوجلَّ: و عِزَّتی و جلالِی لأَنتَقِمَنَّ مِن الظّالِمِ فی عاجِلِهِ و آجِلِهِ، و…
خورنا عبدالجلیل بیلاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر توانستیم بخش خصوصی را وارد فعالیت های شهری کنیم بسیاری از امور مربوط به فضای سبز، خدمات شهری و آسفالت خیابان ها را به آنها تحویل می دهیم. قطعا با ورود بخش خصوصی، وضعیت فعالیت های کنونی این بخش، از نظر کمی و کیفی بهتر شده و ارتقا می…