حقوق معوق شهرداری اهواز

خورنا: در پی اعتراض کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان پرداخت مطالبات کارگران شهرداری های خوزستان را خواستار شد. به گزارش خبرنگار مهر، کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه شش اهواز دیروز در اعتراض به نحوه پرداخت مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. پس از آن جلسه ای با شهردار منطقه در نمازخانه…