حقوق معوق شهرداری اهواز

37
خورنا: در پی اعتراض کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان پرداخت مطالبات کارگران شهرداری های خوزستان را خواستار شد. به گزارش خبرنگار مهر، کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه شش اهواز دیروز در اعتراض…