حقوق مردم خوزستان

خورنا: نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای دسته جمعی همه نمایندگان خوزستان در مجلس بهترین راه دفاع از حقوق از دست رفته مردم خوزستان بود. محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه نمایندگان خوزستان صبح امروز با امضای استعفا نامه ای و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس اعتراض خود را به کاهش بودجه…