حقوق شهروندي

خورنا : مراسم تودیع و معارفه معاونین جدید شهرداری مرکزی اندیمشک در دفتر شهردار این شهر برگزار شد . دراین آیین که مسئولین واحدهای ستادی داخلی و بیرونی ، سازمان های وابسته و نواحی خدمات تابعه شرکت داشتند . شهردار اندیمشک در این ایین گفت : ماه مهر ماه مهربانی و عاطفه است وما باید کار…