حفظ و حراست از تولیدات داخلی

خورنا: مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر دهخدا گفت: مقام های وزارت جهاد کشاورزی و دولت تدبیر و امید با درایت بموقع مانع از بحران در صنعت شکر کشور شدند. ˈفریبرز کریمی زندˈ روز سه شنبه به خبرنگاران در اهواز افزود: با توجه به تعرفه پایین واردات شکر، سیل واردات این محصول می رفت که بازار شکر و…