حفاظت‌های اضطراری دیواره

خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر گفت: اقدامات و حفاظت‌های اضطراری دیواره غربی محوطه آسیاب‌ها ادامه می‌یابد. حسین عیدانی بيان كرد: دیواره غربی که یکی از بخش‌های بحرانی محوطه آسیاب‌های شوشتر می‌باشد با بررسی‌های کارشناسان و ارايه طرح مورد حفاظت و مرمت قرار گرفت. این مرحله از عملیات حفاظت از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد. وی توضيح…