حفاظت‌های اضطراری دیواره

37
خورنا: مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی ـ تاريخی شوشتر گفت: اقدامات و حفاظت‌های اضطراری دیواره غربی محوطه آسیاب‌ها ادامه می‌یابد. حسین عیدانی بيان كرد: دیواره غربی که یکی از بخش‌های بحرانی محوطه آسیاب‌های شوشتر می‌باشد با بررسی‌های کارشناسان و ارايه…