حفاری های رامهرمز

خورنا: کوچه‌ها و خیابان‌های رامهرمز در محاصره مصالح ساختمانی و حفاری‌ها نای نفس کشیدن ندارند. به گزارش خبرگزاری فارس از رامهرمز، کوچه‌ها و خیابان‌های رامهرمز در محاصره مصالح ساختمانی و گرفتار حفاری‌های شرکت‌های خدمات رسان، نای نفس کشیدن ندارند و عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند. بیش از هفت ماه است که از حفاری‌های طرح فاضلاب…