حضور پر رنگ ورز شکاران خوزستانی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان

خورنا : به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان ، 7 کشتی گیر و یک مربی خوزستانی به شرح ذیل به اردوی تیم ملی که از صبح روز 4 اردیبهشت ماه در خانه کشتی شماره 2 تهران آغاز خواهد شد و تا روز 16 اردیبهشت ماه ادامه دارد…