حضور پرتعداد مشاوران در استانداری خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه دو نفر دیگر را به جمع مشاوران خود اضافه کرد. حضور پرتعداد مشاوران در استانداری خوزستان که با حکم عبدالحسن مقتدایی به این سمت منصوب شده‌اند همواره مورد رصد رسانه‌ها بوده به گونه‌ای که…