حضور هنرمندان در اندیمشک

خورنا : روز جمعه جمعی از هنرمندان و ورزشکاران کشور در دیداری نمادین به مصاف تیم هنرمندان نیم رخ اندیمشک رفتند تا با برگژاری این دیدار خیر خواهانه بخشی از هزینه های درمان پیشکسوت خوش نام فوتبال اندیمشک آقی…