حضور معصومه ابتکار در اهواز

خورنا: رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: انتقال آب غیر شرب به مفهومی که بخواهد اثری بر کارون داشته باشد غیرمنطقی است و باید ملاحظات زیست محیطی و مسئله ac و شوری آب در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، معصومه ابتکار در نشست شورای کیفی رودخانه کارون که عصر امروز در…