حضور مردم مهم‌ترین و اصلی‌ترین گزینه روی میز جمهوری اسلامی