حضور قاری نفر اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی