حضور روحانی 22 بهمن

خورنا: رئیس جمهوری با بیان اینکه هرگاه ملت ایران به صحنه آمد پیروز شدیم گفت: تهدید علیه ایران بی‌ارزش و کودکانه است و از تهدید و تحریم نمی‌هراسیم. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در مراسم…