حضرت عیسی‌

خورنا: صادق زیبا کلام در یادداشتی در شرق نوشت: واقعیت آن است که اوباما و مجموعه قوه‌مجریه، همه نیرو و تلاش خود را به کار گرفتند تا مانع از عقیم‌سازی توافق «ژنو» توسط کنگره شوند. رییس‌جمهور آمریکا و وزیرخارجه‌اش به‌همراه اعضای پرنفوذ دموکرات در کنگره و سنا از روزی که توافقنامه «ژنو» امضا شد، هرآنچه نفوذ و قدرت داشته‌اند به…