حضرت زهرا

خورنا/ پروژه ۳ میلیارد تومانی صحن حضرت زهرا(س) به آبادان اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه خوزستان چهار پروژه بزرگ را برعهده گرفته است، تصریح کرد: ایوان طلای امیرمؤمنان علی(ع)، ۶ درب حرمین عسکریین، صحن حضرت زهرا(س) و صحن حضرت رقیه(س) چهار پروژه‎ خوزستان است که پروژه صحن حرم حضرت رقیه به تازگی به خوزستان واگذار شده است.