حصار کشی شهر آبادان

خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به افزایش محدوده این منطقه، شهرهای آبادان و خرمشهر حصارکشی می شود. اسماعیل زمانی شامگاه گذشته در نشست خبری خود اظهار کرد: هنگامی که پذیرفتیم تا به عنوان هیات مدیره جدید کار خود را آغاز کنیم دو موضوع مطرح شد. نخست آنکه رسالتمان چیست…