حصار کشی آبادان و خرمشهر

خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به افزایش محدوده این منطقه، شهرهای آبادان و خرمشهر حصارکشی می شود. اسماعیل زمانی شامگاه گذشته در نشست خبری خود اظهار کرد: هنگامی که…