حشره کش

هشدار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز،

خورنا مسمومیت با سموم دفع آفات از خطرناکترین و کشنده ترین موارد مسمومیت ها است، به همین دلیل می توان به حشره کش ها و جونده کش های ضد انعقاد و نیز قرص برنج اشاره کرد، همچنین مهمترین مسئله در برخورد با بیمارمسموم شده با سموم دفع آفات، پرهیز جدی از القای استفراغ است.