حسین علیشاپور

خورنا: مسعود شعاری آهنگساز و نوازنده سه تار با همکاری حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی کنسرتی را در اهواز برگزار می‌کنند. در این کنسرت گروه «همساز» به سرپرستی مسعود شعاری و خوانندگی حسین علیشاپور قطعاتی را ار رپرتوار قدیمی موسیقی ایرانی و بخشی از ساخته‌های خود شعاری را اجرا می‌کنند. در گروه همساز وصال عربزاده (سه‌تار)، هومان رومی (کمانچه)، امید…