حسین عبدالعزیزی

خورنا _ حسین عبدالعزیزی: بی شک بر کسی پوشیده نیست که نقش آگاه کردن مخاطبان، اطلاع رسانی صحیح، شفاف، سریع و انعکاس رویدادهای روز جامعه در رسانه های گروهی و جمعی، مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به صراحت می توان اذعان کرد اولین اشکال ساختاری در حوزه آموزش…
خورنا: بی شک درحال حاضر بيماري هاي غيرواگير به دلیل تراكم جمعيت در مناطق شهري، تغيير سبك، شيوه زندگي و گرايش افراد به عادت های نامناسب غذایی افزایش یافته است. به گزارش خورنا از اهواز، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز براین باورند که مهمترین دلایل این امر ابتلا به  فشار خون بالا، مصرف الكل، كلسترول بالا…