حسین جعفرخادم

خورنا: رییس صندوق بیمه کشاورزان و عشایر خوزستان گفت: با توجه به آزادسازی یارانه‌ها، باید از پتانسیلي كه دولت برای صندوق بیمه کشاورزان و عشایر در نظر گرفته، حداکثر استفاده را برای استان داشته باشیم.   حسین جعفرخادم در گردهمایی کارگزاران بیمه اجتماعی که امروز، سیزدهم اردیبهشت‌ماه در…