حسین بارافکن

خورنا – حسین بارافکن از حوزه بندرماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان کاندیدی انتخابات مجلس میشود. به گزارش صفحه ویژه انتخابات مجلس دهم پایگاه خبری خورنا، شنیده ها حاکی از آن است که حسین بارافکن، مدیرکل فعلی جنوب غرب کشور بیمه آرمان، با دعوت اقشار مختلف مرذم از حوزه بندرماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان برای انتخابات مجلس…

سرپرست جنوب غرب کشورشرکت بیمه آرمان

بیژن بهوندی سردبیر پایگاه خبری خورنا در دیدار با سرپرست جنوب غرب کشور شرکت بیمه آرمان : اشاره: حسین بارافکن رییس کل منطقه ۹ کشور بیمه آرمان است. او از اولویت های کاری اش و پتانسیل های استان خوزستان می گوید . او با اشاره به  برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت  این  سرپرستی مهم و حساس…