حسین ابن قاسم

خورنا: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت : بعضی ها نمی توانند موفقیت های فولاد خوزستان را تحمل کنند به همین خاطربرای ما هجمه درست می کنند.  حسین ابن قاسم اظهارداشت : طی یکی دو روز گذشته بعضی ها که تمایل ندارم نام آنهارا ذکرکنم علیه برخی ازبازیکنان تیم ما مطالب منفی…