حسینی اندیمشک

در نطق پیش از دستور؛

خورنا سام حسینی، عضو شورای شهر اندیمشک گفت: شورا جای “من” نیست، جای “ما” است. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک،  سام حسینی عضو شورای شهر اندیمشک در نطق پیش از دستور خود در خصوص انتخاب شهردار اندیمشک گفت: مراد این است که همه یک فکر و یک نظر داشته باشند. لیکن در شرایط فعلی دو راه داریم، یا همیشه…