حسینیه ماهشهر

با تمهیدات ویژه؛

خورنا یک منبع آگاه گفت: سرکرده آتش سوزی حسینه های ماهشهر دستگیر شد. یک منبع آگاه در گفتگو با خورنا اظهار داشت: سرکرده و نفر اصلی حوادث آتش سوزی حسینه های شهرک طالقانی ماهشهر دستگیر و جهت تکمیل پرونده روانه…