حسینیه شهید همت پادگان دوکوهه اندیمشک

خورنا:مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی  ایران گفت: ادبیات حوزه غنی و فرصتی ممتاز در تبیین ارزش های دفاع مقدس است. به گزارش خورنا از اندیمشک، مهدی غزلی در جشنواره شعر و ادبیات پایداری اندیمشک اظهار داشت: ادبیات پایداری با بهره مندی مطلوب از مفاهیم ارزشی و انقلابی دفاع مقدس فرصتی غنی در جهت انعکاس اهداف انقلاب است. مدیر عامل بنیاد…