حسن گرگ

فرماندار شوش

خورنا : این روستا از آخرین روستاهای بازمانده و آسیب دیده از جنگک تحمیلی است که با حضور معاون بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی و جنگ تحمیلی کلنگ ساخت بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی برای این اهالی به زمین زده شد. نوری افزود: روستای حسن گرگ در ۳۰ کیلومتری مرز ایران و عراق و در بخش فتح المبین…