حسن مزبانی‌پور

37
خورنا: سرپرست شهرداری شادگان از آماده‌سازی محل اسکان مسافران نوروزی در این شهر خبر داد. حسن مزبانی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان با اشاره به خدمات نوروزی شهرداری این شهر اظهار کرد: ارائه خدمات مناسب نوروزی…
37
خورنا: سرپرست شهرداری شادگان از راه‌اندازی سامانه ارتباط مردمی 137 این شهرداری به منظور پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان در آینده‌ای نزدیک خبر داد. حسن مزبانی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار کرد: سامانه 137 یک…