حسن طلوع رئیس اتحادیه نانوایی های هندیجان

خورنا: حسن طلوع گفت: 3 نانوایی متخلف در شهرستان هندیجان جریمه نقدی شدند. حسن طلوع رئیس اتحادیه نانوایی های هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: علت این امر کم فروشی و پایین بودن کیفیت نان ها بود که در این زمینه برای نانوایی های مذکور 6 میلیون ریال جریمه نقدی در نظر…