حسن روحانی شبکه یک

خورنا: حسن روحانی پیش از ظهر امروز در همایش ملی افق رسانه با اشاره به واقعه هفتم تیر و گرامیداشت شهدای این واقعه، شهید بهشتی را سرآمد و نمونه بارز اعتدال خواند و اظهار کرد: آنهایی که در کنار این شهید بزرگوار بودند، با او ارتباط داشتند و از محضرش بهره بردند سخن بنده را…