حسن روحانی در جمع کشاورزان

خورنا: رییس جمهوری در کنگره سراسری خانه کشاورز با بیان اینکه وقتی دولت را تحویل گرفتیم با آمار «دهشتناک و نگران کننده ای» از جمله در حوزه کشاورزی مواجه شدیم، گفت که دولت علاوه بر تشکیل شورای عالی آب پس از سالها تعطیلی، همه توان خود را برای احیای کشاورزی به کار خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، دکتر حسن…