حسن روحانی در جمع کشاورزان

37
خورنا: رییس جمهوری در کنگره سراسری خانه کشاورز با بیان اینکه وقتی دولت را تحویل گرفتیم با آمار «دهشتناک و نگران کننده ای» از جمله در حوزه کشاورزی مواجه شدیم، گفت که دولت علاوه بر تشکیل شورای عالی…