حسن‏رضا صفری

37
خورنا: رییس انجمن مهندسی دریایی ایران خواست‏های این انجمن را برای پیگیری از سوی دولت یازدهم بعنوان نیازهای فوری جامعه دریایی در 100 روز اول فعالیت آن اعلام کرد. به گزارش خورنا، حسن‏رضا صفری در نشست…